Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

aparatka
3065 6ce3
Reposted fromiliii iliii
aparatka
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć,
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, wpółobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted frommirabell mirabell
aparatka
Reposted fromkaatarzyna kaatarzyna
aparatka
1800 a9ca 500
Reposted fromwastedtime wastedtime

March 28 2015

aparatka
piesio
Reposted fromredhairwitch redhairwitch
aparatka
1527 137e
Reposted fromseverine severine
aparatka
  • Położył rękę na jednym z tych swoich dwóch serc i wyjechał. A ja przecież mogłabym z nim kopać studnie, gdyby się okazało, że tam, gdzie mnie zabiera, nie ma jeszcze wody.
— Samotność w sieci.
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
aparatka
4116 d622
Reposted fromidaru idaru
aparatka
5222 c771 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan
aparatka
6852 7e35
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam
aparatka
6970 17dd 500
Reposted fromseverine severine
aparatka
8547 b665
Reposted fromseverine severine
aparatka
Gosh darn it
Reposted fromfabs3 fabs3
aparatka
9333 2678 500
Reposted fromYoudontdeserveMe YoudontdeserveMe
aparatka
2051 872f
Reposted frommatiasdak matiasdak
aparatka
5063 42e9
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
aparatka
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway
4202 fe8b

damaged-:

pi4nobl4ck:

Just a tuesday in Canada

Im crying

Reposted fromblazichu blazichu
9047 ced5 500

mangataria:

I reblog this every time it comes up on my dash, way more people need to see this!

Reposted fromgroofay groofay

September 23 2014

aparatka
6251 0cab 500
Reposted fromosiu osiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl